100/100 Marks in II PUC Annual Exam

The Following Students have secured 100/100 marks in the Following Subjects

Subject

Name

Marks

Physics Niya Anna James 100/100
Hastha R Aithal 100/100
Varsha V Kamath 100/100
Chemistry Joyson Vernar Dcosta 100/100
Hastha R Aithal 100/100
Varsha V Kamath 100/100
Bhagyshree Herle P 100/100
Maths Alaka 100/100
Niya Anna James 100/100
Archana N R 100/100
Bhagyshree Herle P 100/100
Hastha R Aithal 100/100
Sajida 100/100
Varsha V Kamath 100/100
Ramyashree 100/100
Fathimath 100/100
Meharoofa 100/100
Accountancy Chethan Kumar 100/100
Karthik M 100/100
Ninad Bhat 100/100
Teena Serrao 100/100
Vidya Dsouza 100/100
Abhishek Padiyar 100/100
Nishal Asha Dsouza 100/100
Business Studies Chethan Kumar 100/100
Karthik M 100/100
Neil Calvin sequeira 100/100
Teena Serrao 100/100
Dhanya K V 100/100
Shwetha 100/100
Fathima shirin 100/100
Lakshmikantha 100/100
Computer Science Shreeraksha 100/100
Statistics Teena Serrao – 100 100/100
Shwetha – 100 100/100
Shreeraksha – 100 100/100
Akshatha – 100 100/100
Ramyshree – 100 100/100