ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

ವಿನೀತ್ ಜಿ. ಆರ್., ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಪಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಟದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್

ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಘವ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ಪೆರ್ನಾಜೆ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ,, ತಂಡಗಳೆರಡೂ ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಚಿನ್ನ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ3 ಕಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರೆ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನ, 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 3 ಕಂಚು ಗಳೊಂದಿಗೆ 50 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿನೀತ್ ಜಿ.ಆರ್ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದರೆ , ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದರು.

ಪದಕ ವಿಜೇತರು
ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ
ವಿನೀತ್ ಜಿ.ಆರ್. (ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತ-ಚಿನ್ನ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆತ -ಚಿನ್ನ, ಶಾಟ್ ಪುಟ್ -ಬೆಳ್ಳಿ)

ಮಹಮ್ಮದ್ ನಿಯಾಝ್ (100ಮೀ -ಚಿನ್ನ, 200ಮೀ – ಚಿನ್ನ, 4×100 ಮೀ ರಿಲೇ ಚಿನ್ನ)

ಭವಿತ್ (4×100 ಮೀ ರಿಲೇ ಚಿನ್ನ)

ಆತ್ಮಿಕ್ ಕೆ.ಯು.(ಶಾಟ್ ಪುಟ್ – ಬೆಳ್ಳಿ,)

ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ (ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತ ಬೆಳ್ಳಿ, ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತ ಕಂಚು)

ತೇಜಸ್ ಜೆ. ಎ. (400ಮೀ ಬೆಳ್ಳಿ, ,4×100 ರಿಲೇ ಚಿನ್ನ, 4×400 ರಿಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ)

ಅಂಕಿತ್ ಒ.ಎಸ್. (4*400 ಮೀ ರಿಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ, )

ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆ.ಎನ್.(4×4000ಮೀ ಬೆಳ್ಳಿ)

ಸುಜಿತ್ ಎಸ್.ಸಿ.(4*400 ಮೀ ರಿಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ)

ದಿಲಾನ್ ರೈ ಬಿ.ವಿ.(5000ಮೀ ನಡಿಗೆ – ಕಂಚು)

ಗೌರವ್ ಪವಾರ್ (ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತ ಬೆಳ್ಳಿ)

ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ
ನೇಹಾ ,(100 ಮೀ ಚಿನ್ನ, 200 ಮೀ ಚಿನ್ನ, 4×100ಮೀ ರಿಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ, ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತ ಚಿನ್ನ)

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ (ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆತ ಚಿನ್ನ, ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತ ಚಿನ್ನ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಚಿನ್ನ)

ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ (3000ಮೀ ನಡಿಗೆ ಚಿನ್ನ, 4*100 ರಿಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ,)

ಹರ್ಷಿತಾ ಎ (800ಮೀ ಬೆಳ್ಳಿ, 1500ಮೀ ಕಂಚು, 4*400 ರಿಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ , 3000 ಮೀ ಕಂಚು)

ಹರ್ಷಿತಾ ಕೆ.ಎನ್.(ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸೆತ ಬೆಳ್ಳಿ)

ಅಂಕಿತಾ (ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತ ಕಂಚು)

ಟೀನಾ ಅಲ್ವೀರಾ ಡಿಸೋಜ ( ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತ ಬೆಳ್ಳಿ)

ವಿಶ್ಮಿತಾ ಡಿಸೋಜ (4*100 ಮೀ ರಿಲೇ -ಬೆಳ್ಳಿ)