ಸೆ.14ರಂದು ಅಂತರ್ ಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಸೆ.14ರಂದು ಅಂತರ್ ಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Wednesday, September 14th, 2016

Read More..

ಪ್ರತಿಭಾ 2016 - ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪ್ರತಿಭಾ 2016 – ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Tuesday, September 13th, 2016

Read More..

ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ: ಶಕುಂತಳಾ

ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ: ಶಕುಂತಳಾ

Friday, September 9th, 2016

Read More..

'ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎಲುಬಿನ ಆರೋಗ್ಯ' ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

‘ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎಲುಬಿನ ಆರೋಗ್ಯ’ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Tuesday, August 30th, 2016

Read More..

ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ

ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ

Tuesday, August 23rd, 2016

Read More..

ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

Monday, August 22nd, 2016

Read More..

70 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ

70 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ

Tuesday, August 16th, 2016

Read More..

ಪ್ರೊ| ಈಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಪ್ರೊ| ಈಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

Tuesday, August 16th, 2016

Read More..

ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಟ್ ಪಾಣಾಜೆ

ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಟ್ ಪಾಣಾಜೆ

Saturday, August 13th, 2016

Read More..

'ಪಾಲಕಿ' ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

‘ಪಾಲಕಿ’ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

Friday, August 12th, 2016

Read More..